yasar-colak
Prof. Dr. Yaşar Çolak

Gastroenteroloji ve İleri Endoskopik Uygulamalar Uzmanı

Gastroenteroloji ve İleri Endoskopik Uygulamalar Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Çolak, 1996-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. Ardından aynı fakültede İç Hastalıkları Anabilim dalında ihtisas (2002-2008) yaptı. Üst ihtisasını 2008-2011 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda tamamlayan Prof. Dr. Yaşar Çolak, akademik kariyerine 2012 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda doçent olarak başladı, 2018 yılında profesör unvanıyla görevine devam etti.

0546 110 91 12

Gastroentroloji Koordinatörü
Sinem Yalçın

UZMANLIK ALANLARI

Hastalıklar

Tedavi Yöntemleri

Şişli Florence Nightingale Karaciğer Transplantasyon Birimi’nde (2014) karaciğer nakline aday hastalarının değerlendirilmesi, nakil ve sonrası süreçlerinin takibinde görev aldı. Ardından Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda (2016) ileri endoskopik uygulamalar departmanında özellikle ERCP (endoskopik retrograd kolanjio pankreatikografi) ve EUS (endoskopik ultrasonografi) işlemleri üzerinde çalıştı. Bu alanda deneyimini artırmak üzere 2015-2016 yılları arasında ABD, Cleveland Clinic Florida’da İleri Endoskopik Uygulamalar Departmanı’nda bulundu. Türkiye’ye döndükten sonra 2016-2019 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Sağlık Koordinatörlüğü’nde görev alan Prof. Dr. Yaşar Çolak, eş zamanlı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam etti. Bu görevlendirme sürecinde ileri endoskopik uygulamalar alanında aktif olarak çalışmalarını sürdürdü.

Bu alandaki çalışmalarının ön plana çıkmasıyla, daha önce görev aldığı ABD, Cleveland Clinic Florida’da İleri Endoskopik Uygulamalar Departmanı’nda bir yıl boyunca davetli öğretim üyesi olarak yer aldı. ABD’de doktor olarak mesleki kariyerini sürdürebilmesi için gerekli olan ECFMG sertifikasını almaya hak kazanan Prof. Dr. Yaşar Çolak, ileri endoskopik uygulamalar alanında birçok uluslararası makaleye imza attı. Ayrıca bu dönemde endoskopik mide küçültme (sleeve gastroplasty) teknikleri konusunda özel ihtisas yaptı. Prof. Dr. Yaşar Çolak, Kasım 2022 tarihinden bu yana Memorial Şişli Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği’nde çalışmaya devam etmektedir.

Yapmakta olduğu diğer ileri endoskopik işlemler arasında akalazya hastalığı adı verilen yemek borusu alt uçtaki darlıkların tedavisinde POEM (per oral endoskopik miyotomi) işlemi de gelmektedir.

PROFESYONEL DENEYİM

2022 – Halen, İstanbul/Türkiye
MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
Gastroenteroloji Profesörü

2021 – 2022, İstanbul/Türkiye
MEDİCANA ATAŞEHİR INTERNATIONAL HOSPITAL
Gastroenteroloji Profesörü

2019 – 2020, /ABD
CLEVELAND CLINIC FLORIDA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İLERİ ENDOSKOPİK UYGULAMALAR DEPARTMANI
Davetli Öğretim Üyesi

2018 – 2021, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
Gastroenteroloji Profesörü

2016 – 2019, Ankara/Türkiye
CUMHURBAŞKANLIĞI SAĞLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2016 – 2016, İstanbul/Türkiye
BEZMİALEM VAKIF GUREBA HASTANESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

2015 – 2016, /ABD
CLEVELAND CLINIC FLORIDA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İLERİ ENDOSKOPİK UYGULAMALAR DEPARTMANI

2014 – 2014, İstanbul/Türkiye
ŞİŞLİ FLORANCE NIGHTINGALE KARACIGER TRANSPLANTASYONU BİRİM

2013 – 2018, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
Gastroenteroloji Doçenti

dr-yasar-colak
dr-yasar-colak
dr-yasar-colak

Prof. Dr. Yaşar Çolak’ın mesleki ilgi alanlarının başında rutin endoskopik (gastroskopi ve kolonoskopi) işlemlerin yanı sıra ileri endoskopik uygulamalar geliyor. Endoskopik bariatrik (obeziteyle ilgili) işlemler başlığı altında endoskopik mide küçültme (sleeve gastroplasty), mide botoksu ve mide balonu işlemleri; sindirim sistemindeki lezyon, tümör ve erken evre kanserlerin endoskopik çıkarılması işlemleri başlığı altında EMR (endoskopik mukozal rezeksiyon) ve ESD (endoskopik submukozal diseksiyon); safra yolu ve pankreas ile ilgili (safra yolu taşları, safra yolu ve pankreas tıkanıklıkları ve kanserleri) ileri endoskopik işlemler başlığı altında ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) yöntemi; sindirim sistemi ve çevre organlardaki (özellikle pankreas) tümör, kist ve kanserlerden biyopsi alarak lezyonların tanı ve tedavisi başlığı altında EUS (endoskopik ultrasonografi) yöntemi; sindirim sistemi kanserlerine bağlı tıkanıklıkların giderilmesi işlemleri başlığı altında endoskopik stent uygulamaları, ince bağırsak lezyonlarının değerlendirilmesi işlemleri başlığı altında kapsül endoskopi; ağızdan gıda alımının yeterli olmadığı durumlarda gelişen beslenme bozukluğu tedavisi işlemleri başlığı altında endoskopik beslenme tüpü (PEG, perkütan endoskopik gastrostomi) yerleştirilmesi; reflü ve yemek borusu hastalıklarının teşhisi işlemleri başlığı altında ise manometri ve pH metre uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, sirozu olan hastalarda yemek borusunda oluşan varislerin tedavisi işlemleri başlığı altında özofagus bant ligasyonu ve skleroterapi uygulaması; son olarak gastrointestinal sistem kanamalarına yönelik endoskopik işlemler başlığı altında argon plazma koagülasyonu (endoskopik lazer), hemoklip ve skleroterapi gibi uygulamalar bulunmaktadır.

Uluslararası alanda prestijli olan dergilerde çok sayıda tıbbi makalesi yayınlanan Prof. Dr. Yaşar Çolak, 18 H indeksi ve iki bine yakın atıf sayısı ile akademik kariyerine devam etmektedir. İleri derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Yaşar Çolak’ın Eren adında bir oğlu vardır.

yasar-colak-ekip

BİLİMSEL YAYINLAR

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 50 den fazla makale
 • Uluslararası yayınlarda yapılan atıf sayısı: 1200 den fazla
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler: 15 bildiri
 • Uluslararası kitap bölüm yazarlığı (Barrett’s Esophagus: Emerging Evidence for Improved Clinical Practice)
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 9 makale
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan: 72 bildiri
 • Kitap bölüm çevisi: 4 adet 

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • The American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)
 • The European Association for the Study of the Liver (EASL)
 • The American Gastroenterological Association (AGA)
 • The Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL)
 • The European Association for Gastroenterology, Endoscopy, and Nutrition (EAGEN)
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • Gastrointestinal Endoskopi Derneği