Argon Plazma Koagülasyon (APC)

Argon Plazma Koagülasyon

Argon Plazma Koagülasyon (APC), gastrointestinal sistemdeki belirli lezyonlardan kaynaklanan kanamayı kontrol etmek ve ameliyatın önerilmediği tümörleri küçültmek için kullanılan tıbbi bir endoskopik prosedürdür. APC, endoskoptan geçirilen bir prob yoluyla yönlendirilen iyonize argon gazı (plazma) jetinin kullanılmasını içerir.

Argon plazma koagülasyon, gastrointestinal endoskopik prosedürlerde kullanılan bir koagülasyon yöntemidir. Hemostaz (kanamayı durdurma) sağlamak ve lezyonları tedavi etmek için kullanılır.

APC, argon gazını kullanarak elektrik enerjisinin hedef dokuya iletilmesi prensibi üzerine kuruludur. Bu, dokudaki suyun buharlaşmasına ve sonrasında koagülasyona neden olur, böylece kanamayı durdurur veya lezyonları tedavi eder.

Argon Plazma Koagülasyon Neden Yapılır?

Prosedür, gastrointestinal sistemdeki çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılır:

 1. Kanama Kontrolü: APK, gastrointestinal kanamaları hızla durdurabilir. Özellikle ülserler, anjiyomlar gibi vasküler lezyonlardan kaynaklanan kanamalarda oldukça etkilidir.
 2. Lezyonların Tedavisi: APK, polip rezidüleri, barret özofagusu gibi bazı lezyonların ablasyonunda (yok edilmesinde) kullanılır.
 3. Rezidüel Dokunun Tedavisi: Endoskopik rezeksiyon sonrası kalan dokunun tedavisinde etkili bir yöntemdir.
 4. Profilaksi: APK, kanama riski olan lezyonların profilaktik tedavisinde de kullanılabilir. Bu, özellikle riskli bölgelerdeki küçük vasküler lezyonlar için geçerlidir.

Argon Plazma Koagülasyon İşleminin Kullanım Alanları

 1. Aktif gastrointestinal kanamaların tedavisi
 2. Vasküler lezyonların koagülasyonu
 3. Rezidüel adenoma dokusunun tedavisi
 4. Barret özofagusunun ablasyon tedavisi

Prosedürün Avantajları

 • Derin dokulara nüfuz etmez, bu nedenle komplikasyon riski daha düşüktür.
 • Hemostaz için hızlı ve etkilidir.
 • Diğer koagülasyon yöntemlerine göre daha kontrollü bir tedavi sunar.

Yan Etkiler ve Komplikasyonlar

Herhangi bir medikal prosedürde olduğu gibi, APK’nin de potansiyel yan etkileri vardır. Bunlar arasında perforasyon, kanama, enfeksiyon ve yanık oluşumu sayılabilir. Ancak doğru teknikle ve deneyimli ellerde bu riskler minimaldir.

Argon Plazma Koagülasyon, gastroenterolojide kanamaların ve bazı lezyonların tedavisinde etkili bir yöntemdir. Ancak, prosedürün başarılı ve güvenli bir şekilde uygulanması için deneyimli bir endoskopistin gözetiminde yapılması esastır.

Argon Plazma Koagülasyon Nasıl Yapılır?

Argon Plazma Koagülasyon (APK) işlemi, özel bir cihaz ve endoskop kullanılarak gerçekleştirilir. İşlemin temel adımları şunlardır:

 1. Hazırlık: Hastanın durumuna bağlı olarak lokal anestezi veya sedasyon uygulanabilir. Bu, hastanın rahat ve hareketsiz kalmasını sağlar.
 2. Endoskopun İlerletilmesi: Endoskop, APK cihazına bağlı bir prob yardımıyla istenen bölgeye ilerletilir.
 3. Argon Gazının Uygulanması: APK cihazı, ince bir argon gazı akışını endoskopun ucundan dışarıya verir. Bu gaz, elektrot ve dokunun arasını doldurarak elektriksel bir iletkenlik oluşturur.
 4. Koagülasyon: Elektrik akımı uygulandığında, argon gazı plazmaya dönüşür. Bu plazma, dokuya enerji iletir, bu da dokunun koagülasyonuna (pişmesine) neden olur. Koagülasyon, derin doku hasarını en aza indirerek sadece yüzeyde meydana gelir.
 5. İşlemin Sonlandırılması: Gerekli koagülasyon tamamlandığında, cihaz kapatılır ve endoskop dikkatlice çıkarılır.