PEG (Perkutan Endoskopik Gastrostomi)

PEG-perkutan-endoskopik-gastrostomi

Gastroenteroloji alanında, belirli durumlar uzun süreli enteral beslenmeyi gerektirebilir. Bu ihtiyaçlar için, Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

PEG: Ne İçin Kullanılır?

PEG, ağızdan veya yemek borusundan beslenme yeteneğini kaybetmiş hastalar için uzun süreli enteral beslenme sağlar. Bu, baş ve boyun kanseri, nörolojik bozukluklar (örneğin, amiyotrofik lateral skleroz veya felç) veya ağır yutma bozuklukları olan hastaları içerir.

PEG İşlemi Nasıl Yapılır?

PEG işlemi genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Endoskop, hastanın ağzına yerleştirilir ve mideye yönlendirilir. Cilt üzerinden mideye doğru bir iğne ile bir delik açılır ve bu deliğe bir beslenme tüpü yerleştirilir. Tüp yerine oturduktan sonra, beslenme solüsyonları bu tüp aracılığıyla doğrudan mideye verilir.

PEG’nin Avantajları ve Riskleri

PEG, hastaların beslenmesini sağlar ve bu da beslenme durumlarının ve genel sağlıklarının korunmasına yardımcı olur. Ancak, her tıbbi işlem gibi, PEG’nin de potansiyel riskleri vardır. Enfeksiyon, cilt tahrişi, mide delinmesi ve aspirasyon pnömonisi gibi komplikasyonlar oluşabilir. Ancak bu riskler, işlemi gerçekleştiren deneyimli bir hekim ve uygun takip ile en aza indirilebilir.

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), belirli hastalar için uzun süreli enteral beslenme ihtiyacını karşılayan değerli bir araçtır. Bu teknik, bu tür bir beslenme yöntemine ihtiyaç duyan hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir. Ancak, PEG işleminin riskleri ve faydaları her hasta için dikkatlice değerlendirilmeli ve bu değerlendirme, doktorunuzla yapılan detaylı bir görüşme ile gerçekleştirilmelidir.