ARMA (Anti Reflü Mukozal Ablasyon)

arma anti reflü

Gastroözefajial reflü hastalığı (GÖRH), günümüzde pek çok insanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Proton pompa inhibitörleri (PPI), GÖRH’nin tedavisinde birinci basamak tedavi olarak kabul edilir. Ancak, tedaviye yanıt vermeyen veya ilaç kullanımı ile ilişkili risklerden kaçınmak isteyen hastalar için yeni tedavi yöntemleri araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de ARMA, yani Anti Reflü Mukozal Ablasyon‘dur.

ARMA yöntemi son birkaç yıldır uygulanmaya başlanan, son derece etkili ve güvenli, endoskopik bir işlemdir. Gastroskopi sırasında, mide ve yemek borusunun birleşim yerine komşu mide yüzeyinin dairesel bir şekilde, “argon plazma koagülasyon” denilen bir yöntemle yakılması esasına dayanır. Yakılan alanın uçları, zamanla yara iyileşmesi sırasında birbirine yaklaşacak ve bu sayede o bölgedeki gevşeklik de bir ay sonunda ortadan kalkacaktır. Bu sayede reflü şikayeti olan hastalar ameliyata gerek olmaksızın kalıcı bir çözümle şikayetlerinden kurtulabilmektedir.

ARMA Yöntemi Kimlere Uygulanır?

ARMA, proton pompa inhibitörleri tedavisinden memnun olmayan veya sürekli ilaç kullanma fikrini kabul edemeyen hastalar için bir alternatif sunar. Özellikle PPI’ye dirençli reflü hastaları ve hafif ile orta derecede bozuk gastroözefajial bileşke yapısına sahip bireyler için idealdir. Laparoskopik anti reflü cerrahisi gibi daha invaziv yöntemlere kıyasla, endoskopik bir prosedür olan ARMA, ameliyat korkusu olanlar için de cazip bir seçenektir.

ARMA İşlemi

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), mide içeriğinin yemek borusuna (özofagus) geri kaçması ile iç yüzeyinin tahriş olması durumudur. Uzun süreli GÖRH, yemek borusunda erozyonlara ve sonunda Barrett özofagusu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

ARMA (Anti Reflü Mukozal Ablasyon) işlemi, GÖRH’nın neden olduğu hasarı tedavi etmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Temel olarak bu işlem, özofagusun iç yüzeyindeki hasarlı doku tabakasını yakarak ve sağlıklı yeni hücrelerin büyümesini teşvik ederek reflü belirtilerini azaltmayı amaçlar.

ARMA işlemi genellikle endoskopi altında gerçekleştirilir. Hastanın genel anestezi yada sedasyon altına alındığı bu işlemde, bir endoskop ile hastanın ağzından yemek borusuna inilir. Endoskop sayesinde yemek borusunun iç yüzeyi incelenir ve hasarlı doku tabakasına müdahale edilir. İşlem öncesinde hastanın en az 6 saat aç kalmış olması gerektiği durumlar dahilinde uygulanır. İşlem genellikle 30 dakika içinde tamamlanır. Argon plazma koagülasyonu kullanılarak mukoza ablasyonu gerçekleştirilir ve bu da mide kapakçığının daralmasına ve dolayısıyla reflü belirtilerinin azalmasına yol açar.

Ablasyon işleminden sonra, yemek borusunun iç yüzeyi genellikle birkaç hafta içinde iyileşir. Bu süre zarfında hastaların çoğu, reflü belirtilerinde belirgin bir azalma olduğunu bildirir. ARMA işleminin etkilerinin kalıcı olması için hastaların yeme alışkanlıklarında değişiklikler yapmaları tavsiye edilebilir.

ARMA Tedavisinin Avantajları

  1. Minimally İnvaziv: ARMA, endoskopik bir prosedür olduğu için minimal invaziv bir işlemdir. Bu, hastanın hızlı bir şekilde toparlanmasını ve hastanede kalma süresinin kısa olmasını sağlar.

  2. İyileşme Süresi Kısa: ARMA işlemi genellikle hızlı bir iyileşme süresine sahiptir. Çoğu hasta, işlem sonrası birkaç hafta içinde normal aktivitelere dönebilir.

  3. Belirtilerin Azalması: ARMA işlemi, yemek borusundaki tahrişi azaltır ve bu da reflü şikayetlerini hafifletir. Bu, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır.

  4. Sosyal Hayata Hızlı Dönüş: Tedavi sonrası sosyal hayata dönüş süreci hızlıdır. Hastalar, anestezi etkisini atlatıp birkaç saat dinlendikten sonra normal aktivitelerine devam edebilirler. Uzun dönemde ise, ARMA tedavisi GÖRH belirtilerinde kalıcı düzelme sağlayabilir ve ameliyat sonrası reflü nüksüne rastlanmamıştır.